Chci výhodnější tarif

Časté dotazy

Co je kampaň Chci výhodnější tarif?

Jedná se o hromadnou změnu mobilních operátorů organizovanou dTest, o.p.s. Prostřednictvím této kampaně chceme ukázat, že je možné získat lepší smluvní podmínky s mobilními operátory a navíc ušetřit na měsíčním vyúčtování. Registrace je zcela zdarma a nezávazná. Čím více lidí se zaregistruje, tím silnější vyjednávací pozici budeme mít. Po aukci seznámíme všechny zaregistrované s dosaženým výsledkem a podrobnějšími informacemi o vysoutěžených tarifech. Každý se pak bude moci rozhodnout, zda chce nabídku přijmout, nebo ne. Neexistuje žádná povinnost či závazek, který by zapojené spotřebitele nutil stát se zákazníky vítězného operátora.

Platby za telekomunikační služby představují nezanedbatelný výdaj každé průměrné domácnosti. Různé nabídky dostupné na trhu jsou často nejasné a matoucí. Spotřebitelé proto mnohdy zůstávají u stávajícího operátora, i když nejsou spokojení, nebo podepíšou nevýhodnou smlouvu. Chceme vám pomoci získat co nejlepší produkt. Naším cílem je také přimět operátory, aby v důsledku aukce, v níž budou nabízet co nejnižší ceny, přinesli na trh nové konkurenceschopné tarify, které budou výhodné pro spotřebitele. Zapojte se i vy. Účast je zcela zdarma a nezavazuje vás ke změně operátora, pokud nebudete sami chtít.

Český trh s mobilními tarify je dlouhodobě zablokovaný. Konkurence mezi některými druhy tarifů pro spotřebitele prakticky neexistuje. Situace je však neudržitelná, což si postupně začínají uvědomovat i jednotliví operátoři. V případě velkého počtu zaregistrovaných spotřebitelů je možné, že se konečně podaří dosavadní stav zlomit a dosáhnout zásadní změny situace na trhu, ze které budou konečně profitovat nejen operátoři, ale i spotřebitelé.

Ne, nemusíte změnit operátora. Prostřednictvím e-mailu vás budeme informovat o vysoutěžené nabídce. Je jen na vás, zda se poté rozhodnete nabídku přijmout, nebo ne.

Osobní údaje budeme s vaším souhlasem zpracovávat, uchovávat a chránit v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Více se můžete dozvědět z podmínek účasti.

Organizátorem je dTest, o.p.s., největší spotřebitelská organizace v České republice. dTest je nezisková organizace založená v roce 1992. Naším posláním je poskytovat spotřebitelům komplexní spotřebitelský servis. Na stránkách časopisu dTest, webových stránkách www.dtest.cz, prostřednictvím našich brožur i na poradenské lince publikujeme každý měsíc testy výrobků, srozumitelnou formou přibližujeme práva spotřebitelů a povinnosti prodávajících či poskytovatelů služeb. Radíme, jak je aplikovat v běžném životě a na co si dávat pozor.

Naše srovnávače a kalkulačky usnadňují spotřebitelům například výběr mobilního tarifu či radí se spořením. Varujeme také před nebezpečnými výrobky prostřednictvím neustále aktualizované databáze. Prostřednictvím našich kurzů a webinářů vzděláváme podnikatele i spotřebitele.

Během naší existence jsme odhalili již více než 600 nebezpečných výrobků, které ohrožovaly zdraví dětí i dospělých. Detailním testům jsme podrobili více než šestnáct tisíc výrobků, jejichž výsledky ukazují často jinou skutečnost, než jakou se spotřebitel dozví z reklamy. V případě dalších dotazů týkajících se fungování spotřebitelské organizace dTest nás kontaktujte na telefonní lince 272 272 274 nebo emailem na tarify@dtest.cz.

Děkujeme za vaši podporu. Základem je dosáhnout co největšího počtu registrovaných, aby se podařilo docílit kýženého výsledku, který si zaslouží všichni spotřebitelé. Proto i pokud třeba máte mobilní tarif od svého zaměstnavatele a nemůžete tak naši nabídku využít, můžete nám pomoci prostřednictvím šíření povědomí o možnosti registrace například mezi svými příbuznými a známými. Pokud máte další námět na spolupráci, kontaktujte nás na telefonní lince 272 272 274 nebo emailem na tarify@dtest.cz.

Každý operátor, který se chce účastnit kampaně Chci výhodnější tarif, musí přijmout podmínky dTestu, jejichž cílem je ochrana spotřebitele. Operátory zavazujeme například k tomu, aby v aukci nabízeli smlouvy bez skrytých poplatků a na jeden rok bez automatického prodloužení na další dobu určitou a k dalším spotřebitelsky vstřícným řešením. Podmínkou účasti operátorů v aukci je také zajištění kvalitního zákaznického servisu prostřednictvím e-mailu či telefonu. Operátoři musí akceptovat všechny způsoby platby a nepožadovat za některý z nich zvláštní příplatky. V aukci zvítězí operátoři, kteří nabídnou nejvýhodnější cenu pro spotřebitele.

dTest o.p.s. je nezisková organizace. Organizační a technické zajištění kampaně k hromadné změně mobilních operátorů i komunikace s veřejností a zapojenými spotřebiteli s sebou nesou značné náklady. Spotřebitelé se kampaně účastní zdarma. Kdo to tedy zaplatí? Vítězní operátoři uhradí dTestu sjednanou částku za každého získaného zákazníka, což nám umožní pokrýt výdaje spojené s aukcí i celou související kampaní. Pokud příjmy z aukce převýší náklady, budou tyto finanční prostředky využity pro další rozšiřování a zkvalitňování služeb dTestu.

Budeme usilovat o co nejlevnější nabídky na trhu, abychom mohli poskytnout výhodné tarify každému, ale nejsme schopni předem garantovat přesnou výši úspory. Někteří spotřebitelé mohou mít již nyní velmi výhodný tarif a nová nabídka jim úsporu nepřinese. Samozřejmě naše nabídka bude transparentní a vy budete mít dostatek času na zvážení, zda je vysoutěžený tarif pro vás dostatečně výhodný.

Nabídku od nás obdržíte v polovině června 2017. O změně operátora se můžete rozhodnout do konce června 2017. 

Smlouva s vítězným operátorem se sjednává na dobu 12 měsíců a poté dojde k jejímu automatickému prodloužení na dobu neurčitou. Vysoutěžená cena je ve smlouvě garantována na dobu jednoho roku proto, že cena telekomunikačních služeb se na trhu mění a v případě klesajících cen jsou smlouvy uzavírané na delší období pro spotřebitele nevýhodné. Po uplynutí jednoho roku trvání smlouvy se budete moci rozhodnout, zda chcete u tohoto operátora zůstat i nadále, nebo přejdete ke konkurenci.

Ano, národní spotřebitelské organizace, jako je v České republice dTest, v mnoha evropských zemích organizují hromadné změny poskytovatelů služeb (dodavatelů energií, mobilních operátorů), a pomáhají tak zlepšovat podmínky služeb i šetřit peníze spotřebitelů.

V rámci registrace spotřebitelé uvádí, kolik chtějí provolat minut, poslat SMS a využít dat. Na základě těchto údajů stanovíme nejčastěji poptávané varianty tarifů, o které budou následně operátoři soutěžit v aukci. Půjde o tarify s menším i větším objemem služeb tak, aby vyhověly co největšímu počtu spotřebitelů. Po stanovení vítězných cen vám bude zaslána nabídka, v rámci které si zvolíte konkrétní tarif nebo tarify, které nejlépe vyhovují vašim potřebám.

Každý operátor, který se chce účastnit kampaně Chci výhodnější tarif, musí přijmout podmínky dTestu, jejichž cílem je ochrana spotřebitele. Operátory zavazujeme například k tomu, aby v aukci nabízeli smlouvy bez skrytých poplatků a na jeden rok bez automatického prodloužení na další dobu určitou a další spotřebitelsky vstřícná řešení. Podmínkou účasti operátorů v aukci je také zajištění kvalitního zákaznického servisu, a to i prostřednictvím e-mailu či telefonu.

Pro dotazy spojené s kampaní Chci výhodnější tarif je vám k dispozici naše zákaznická linka na telefonním čísle 272 272 274. Je v provozu každý všední den mezi 9. a 17. hodinou. Za volání platíte pouze cenu běžného hovorného dle svého tarifu. Také nám můžete napsat e-mail na adresu tarify@dtest.cz nebo využít online chat na webu kampaně.

Do kdy se mohu zapojit do kampaně Chci výhodnější tarif?

Registrovat se můžete do 8. června 2017. Dne 9. června 2017 proběhne aukce mobilních tarifů a následně obdržíte e-mail s nabídkou vysoutěžených tarifů.

Není se čeho obávat. Vaše osobní údaje budeme po vyslovení vašeho souhlasu zpracovávat a chránit v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Více o ochraně osobních údajů se můžete dozvědět z podmínek účasti.

Registrace do kampaně Chci výhodnější tarif je zdarma a nezávazná. Je zcela na vás, jestli se nakonec na základě zaslané nabídky rozhodnete změnit mobilního operátora, nebo nabídku nevyužijete a zůstanete u toho stávajícího.

Ano, zúčastnit se můžete, i pokud máte v současné době předplacenou kartu. Rozhodnete-li se pro některý z vysoutěžených tarifů, budete na něj automaticky převedeni či dostanete podle své volby nové číslo.

Bez e-mailové adresy není možné se do kampaně zaregistrovat, protože přes e-mail s vámi budeme komunikovat.

Je možné, že vám určený e-mail spadl do nevyžádané pošty (spam). Používáte-li e-mailový účet Seznam, Centrum, Volný nebo Gmail, mohl se e-mail dostat do složky Hromadná (Seznam, Centrum, Volný) či Promo akce (Gmail). Podobně může i poštovní klient Outlook, Thunderbird apod. přesunout zprávu do složky Nevyžádaná pošta, Spam či Junk email. Stejný problém může nastat i u dalších poskytovatelů e-mailu. Abyste předešel/a tomu, že kvůli tomuto třídění pošty přehlédnete vysoutěženou nabídku, přidejte si e-mailovou adresu info@dtest.cz do svého adresáře či označte zprávu, že nejde o spam. Další možností je, že jste omylem zadal/a nesprávnou e-mailovou adresu. Pokud tomu tak není a přesto jste e-mail neobdrželi, obraťte se prosím na naši kontaktní linku 272 272 274, e-mail tarify@dtest.cz nebo on-line chat na webu kampaně.

Po registraci jste obdržel/a e-mailem potvrzení s odkazem na svůj osobní profil. Na tomto odkazu můžete v profilu měnit své osobní údaje. Případně nás můžete kontaktovat přes naší kontaktní linku 272 272 274, e-mail tarify@dtest.cz nebo on-line chat na webu kampaně.

Tyto informace nám poslouží při vyjednávání s operátory ohledně jejich cenové nabídky.

Ne. Pokud je pod vaším jménem vedeno více SIM karet, nemusíte vyplnit registrační formulář pro každou z nich zvlášť. Při registraci pouze uvedete všechny své SIM karty a k nim požadované náležitosti v rámci jednoho registračního formuláře.

I když vám má v nejbližší době skončit smlouva na dobu určitou, ověřte si, zda již nedošlo nebo brzy nedojde k automatickému prodloužení vaší stávající smlouvy a zda ji tedy můžete bez sankce ukončit. Pokud vaše stávající smlouva končí, doporučujeme, abyste uzavřel/a novou smlouvu na dobu neurčitou. Zvažte přitom nejen cenu, ale i podmínky nové smlouvy. Pro srovnání cenové nabídky můžete použít náš srovnávač mobilních tarifů. Při kontrole smluvních podmínek se zaměřte zejména na různé poplatky a pokuty, včetně těch, které jsou spojené s ukončením smlouvy. Do námi pořádané kampaně se můžete v každém případě nezávazně a bezplatně zaregistrovat. Po aukci vám zašleme vysoutěženou nabídku a vy se rozhodnete, zda je pro vás výhodná a zda ukončíte svou stávající smlouvu.

Rozhodně ano. Právě v případě velmi pozvolna se snižujících cen na trhu telekomunikačních služeb je pravděpodobné, že aktuální vysoutěžená cena v aukci bude nižší než ta, kterou v současné době platíte svému operátorovi. Obzvláště to platí v případě, že jste smlouvu se stávajícím operátorem uzavřeli již před delší dobou. Registrace do kampaně Chci výhodnější tarif je zcela nezávazná – pokud vás vysoutěžená nabídka nezaujme, nemusíte ji přijmout. A pokud ji přijmete, budete vázáni maximálně po dobu 12 měsíců, abyste případně mohli využít další pohyby na trhu.

Navíc, čím více spotřebitelů se zaregistruje, tím silnější bude motivace operátorů přijít s lákavou nabídkou.

Registrace do naší kampaně je zcela nezávazná. Pokud pro vás vysoutěžená nabídka nebude výhodná, nemusíte ji přijmout a můžete zůstat u svého stávajícího operátora.

Po stanovení vítězných cen vám bude zaslána nabídka, v rámci které si zvolíte konkrétní tarif nebo tarify nejlépe vyhovující vašim potřebám. Informaci o vámi vybraném tarifu spolu s vašimi osobními údaji předáme vítěznému operátorovi, od kterého obdržíte předvyplněnou smluvní dokumentaci. Sami si zvolíte počátek běhu smlouvy tak, aby plynule navazoval na ukončení vaší smlouvy se stávajícím operátorem.

V případě, že máte sjednanou smlouvu na dobu určitou, je možné ukončit stávající smlouvu kdykoliv. Operátor je nicméně podle zákona oprávněn požadovat po vás jednu pětinu součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.

V případě, že máte sjednanou smlouvu na dobu neurčitou, je třeba počítat s výpovědní dobou. Ta se liší v závislosti na konkrétním operátorovi. Naleznete ji vždy v obchodních podmínkách. Obvykle se jedná o dobu 30 kalendářních dnů, která začíná běžet až prvním dnem následujícího měsíce po podání výpovědi.

Pokud chcete i nadále používat stejné telefonní číslo, je nutné při výpovědi smlouvy požádat stávajícího operátora také o kód pro přenos čísla - tzv. ČVOP, který zašlete novému operátorovi společně s podepsanou smluvní dokumentací. Přenos čísla nesmí podle zákonných podmínek přesáhnout dobu čtyř dnů, během kterých můžete své číslo i nadále používat. S touto dobou je však nutné počítat především při výběru data účinnosti nové smlouvy.

Obraťte se na naši kontaktní linku na telefonním čísle 272 272 274 nebo napište na e-mailovou adresu tarify@dtest.cz. Vyžít můžete i náš on-line chat na webu kampaně.

Jak probíhala aukce?

Do aukce jsme pozvali desítky českých mobilních operátorů, abychom dosáhli co nejvýhodnějších podmínek pro české spotřebitele. Operátoři v aukci soutěžili o čtyři tarify s různým objemem volání, SMS a dat. Bohužel tři největší operátoři vlastnící mobilní sítě se rozhodli aukce nezúčastnit. V důsledku toho byly vysoutěženy tarify s nižším objemem služeb, vyšší tarify skončily i po více než čtyřhodinové aukční „bitvě“ bez vítěze.

V aukci se podařilo vysoutěžit dva ze čtyř vypsaných tarifů:

  • Tarif A: 100 volných minut a 50 volných SMS se nabízí za nejlepší cenu na trhu 73,50 Kč. Můžete si přikoupit základní datový balíček 50 MB za 22 Kč a následně přikupovat datové balíčky po 250 MB za 58 Kč. Dodatečné volání je za 2,20 Kč/min a 1,20 Kč za dodatečnou SMS.
  • Tarif B: 500 volných minut a 250 volných SMS se nabízí za nejlepší cenu na trhu 304 Kč. Můžete si přikoupit základní datový balíček 250 MB za 60 Kč a následně přikupovat datové balíčky po 500 MB za 93 Kč. Dodatečné volání je za 2,20 Kč/min a 1,20 Kč za dodatečnou SMS.

V rámci kampaně vám bude nabídnuta smlouva na dobu neurčitou. Operátor vám po dobu jednoho roku zaručí stejnou cenu a podmínky tarifu, které mohou být měněny pouze ve prospěch spotřebitele.

Podařilo se nám vysoutěžit nejlepší podmínky na trhu pro spotřebitele, kteří spotřebují jen menší množství služeb. Pokud protelefonujete více než přibližně 16 minut denně (500 minut měsíčně), pak doporučujeme zvážit jiné varianty, které naleznete například v našem nezávislém srovnávači mobilních tarifů. Není ale výhodné vázat se na delší období než jeden rok, protože současný nedostatek konkurence na trhu není udržitelný.

Průběh aukce potvrdil, že virtuální operátoři nejsou schopni kvůli velkoobchodní politice třech operátorů vlastnících mobilní sítě (O2, T-Mobile, Vodafone) nabídnout konkurenceschopné podmínky služeb vyjma objemově nejnižších tarifů. Poznatky získané v souvislosti s touto kampaní poskytneme Českému telekomunikačnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i Evropské komisi, aby urychleně uplatnily své pravomoci a zajistily konkurenci na trhu s mobilními službami pro spotřebitele v České republice.

Po stanovení vítězných cen vám bude zaslána nabídka, v rámci které si zvolíte konkrétní tarif nebo tarify nejlépe vyhovující vašim potřebám. Informaci o vámi vybraném tarifu spolu s vašimi osobními údaji předáme vítěznému operátorovi, od kterého obdržíte předvyplněnou smluvní dokumentaci. Sami si zvolíte počátek běhu smlouvy tak, aby plynule navazoval na ukončení vaší smlouvy se stávajícím operátorem.

V případě, že máte sjednanou smlouvu na dobu určitou, je možné ukončit stávající smlouvu kdykoliv. Operátor je nicméně podle zákona oprávněn požadovat po vás jednu pětinu součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.

V případě, že máte sjednanou smlouvu na dobu neurčitou, je třeba počítat s výpovědní dobou. Ta se liší v závislosti na konkrétním operátorovi. Naleznete ji vždy v obchodních podmínkách. Obvykle se jedná o dobu 30 kalendářních dnů, která začíná běžet až prvním dnem následujícího měsíce po podání výpovědi.

Pokud chcete i nadále používat stejné telefonní číslo, je nutné při výpovědi smlouvy požádat stávajícího operátora také o kód pro přenos čísla, tzv. ČVOP, který zašlete novému operátorovi společně s podepsanou smluvní dokumentací. Přenos čísla nesmí podle zákonných podmínek přesáhnout dobu čtyř dnů, během kterých můžete své číslo i nadále používat. S touto dobou je však nutné počítat především při výběru data účinnosti nové smlouvy.

Ano, pokud se rozhodnete přijmout naši nabídku, je nutné před uzavřením nové smlouvy ukončit smlouvu se stávajícím operátorem.

V případě, že máte sjednanou smlouvu na dobu určitou, je možné ukončit stávající smlouvu kdykoliv. Operátor je nicméně podle zákona oprávněn požadovat po vás jednu pětinu součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.

V případě, že máte sjednanou smlouvu na dobu neurčitou, je třeba počítat s výpovědní dobou. Ta se liší v závislosti na konkrétním operátorovi. Naleznete ji vždy v obchodních podmínkách. Obvykle se jedná o dobu 30 kalendářních dnů, která začíná běžet až prvním dnem následujícího měsíce po podání výpovědi.

Při uzavření nové smlouvy si sami zvolíte datum její účinnosti tak, aby plynule navazovala na ukončení vaší smlouvy se stávajícím operátorem.

Pokud chcete i nadále používat stejné telefonní číslo, je nutné při výpovědi smlouvy požádat stávajícího operátora také o kód pro přenos čísla, tzv. ČVOP, který zašlete novému operátorovi společně s podepsanou smluvní dokumentací. Přenos čísla nesmí podle zákonných podmínek přesáhnout dobu čtyř dnů, během kterých můžete své číslo i nadále používat. S touto dobou je však nutné počítat především při výběru data účinnosti nové smlouvy.

Přenos čísla nesmí podle zákonných podmínek přesáhnout dobu čtyř dnů, během kterých můžete své číslo i nadále používat. S touto dobou je však nutné počítat především při výběru data účinnosti nové smlouvy.

Změna operátora je standardní postup vyplývající ze zákona o elektronických komunikacích, který za běžných okolností nezpůsobí výpadek v poskytování služeb. Ukončení smlouvy u stávajícího operátora a zahájení čerpání služeb u nového operátora je důležité si ujednat tak, aby na sebe tyto události bezprostředně navazovaly.

Ano, i tak je možné změnu operátora provést. Nicméně, operátor je podle zákona oprávněn požadovat po vás jednu pětinu součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.

Jelikož se jedná o smlouvu na dobu neurčitou, je možné ji kdykoliv ukončit.

Datum účinnosti nové smlouvy si můžete zvolit tak, aby plynule navazovala na ukončení vaší stávající smlouvy.

V případě, že máte sjednanou smlouvu na dobu určitou, je možné ukončit stávající smlouvu kdykoliv. Operátor je nicméně podle zákona oprávněn požadovat po vás jednu pětinu součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.

V případě, že máte sjednanou smlouvu na dobu neurčitou, je třeba počítat s výpovědní dobou. Ta se liší v závislosti na konkrétním operátorovi. Naleznete ji vždy v obchodních podmínkách. Obvykle se jedná o dobu 30 kalendářních dnů, která začíná běžet až prvním dnem následujícího měsíce po podání výpovědi.

Pokud chcete i nadále používat stejné telefonní číslo, je nutné při výpovědi smlouvy požádat stávajícího operátora také o kód pro přenos čísla, tzv. ČVOP, který zašlete novému operátorovi společně s podepsanou smluvní dokumentací. Přenos čísla nesmí podle zákonných podmínek přesáhnout dobu čtyř dnů, během kterých můžete své číslo i nadále používat. S touto dobou je však nutné počítat především při výběru data účinnosti nové smlouvy.

Ano, k ukončení stávající smlouvy je oprávněna pouze osoba, která je v ní uvedena. Pro získání nového tarifu za zvýhodněnou cenu však není podmínkou přenesení čísla od jiného operátora. Spolu s novým tarifem vám operátor případně nabídne nové telefonní číslo.

Ano, novou nabídku můžete přijmout i v tomto případě.

Ano, jedna osoba může uzavřít smlouvu na libovolný počet telefonních čísel.

Obraťte se na naši kontaktní linku na telefonním čísle 272 272 274 nebo napište na e-mailovou adresu tarify@dtest.cz. Vyžít můžete i náš on-line chat na webu kampaně.

Sdílejte kampaň na sociálních sítích

#chcivyhodnejsitarif